Ελληνικές Επιχειρήσεις

Σήμερα, είμαστε περήφανοι για την εξειδίκευσή μας στους κάτωθι επιχειρηματικούς τομείς, στους οποίους έχουμε και την εμπειρία και την δυνατότητα μέσα από πρωτοποριακά καινοτόμα προϊόντα να προσφέρουμε την ανταγωνιστικότερη προσφορά σε σχέση παροχών και τιμής:

 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Τουριστική Βιομηχανία
 • Καλλιτεχνικός / Αθλητικός Χώρος
 • Κατασκευαστικός Κλάδος
 • Ενεργειακός Χώρος, Επικοινωνίες
 • Εμπορική Ναυτιλία
 • Φαρμακοβιομηχανία & Κλινικές Δοκιμές (Β.Ι.)
 • Εταιρείες Private Equity & Venture Capital
 • Βιομηχανίες Τροφίμων - Ποτών
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
 • Χώροι Υγείας
 • Global προγράμματα πολυεθνικών Επιχειρήσεων.

…με καινοτομία και εξατομίκευση