Δράσεις για την αγορά

Οι πολιτικές μας για «υπεύθυνο επιχειρείν» με την αγορά, συνίστανται στις εξής δράσεις:

 1. Στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης των επαγγελματικών ομάδων, προκειμένου να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα της ιδιωτικής ασφάλισης, με:

  α) Ημερίδες φορέων ή εκδηλώσεις που η Comergon συμμετέχει, οργανώνει ή χορηγεί

  β) Με αρθρογραφία που δημοσιεύεται στον επαγγελματικό και οικονομικό τύπο

  γ) Με newsletter τα οποία διμηνιαίως αποστέλλει με τα νέα, τις εξελίξεις και της προτάσεις της

  δ) Με την ενεργό συμμετοχή της στα δρώμενα του ΣΕΜΑ και άλλων επαγγελματικών φορέων

 2. Στη συμμετοχή μας με επιστημονικές και κοινωνικές έρευνες:

  • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου /Σχολή Κοινωνικών Επιστημών – Τμήμα Κοινωνικής & Πολιτικής Εκπαίδευσης 2011, «Έρευνα για τα χαρακτηριστικά άσκησης της ΕΚΕ στην Ελλάδα».
  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κέντρο Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Κατάρτισης,
   Μάρτιος 2011, «ΕΚΕ και Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».
  • Ε.Ι.Α.Σ (Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, Μάρτιος 2011),
   «Έρευνα γνώμης των εμπλεκομένων στην Ασφαλιστική Αγορά».
   • Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Τμήμα Περιβάλλοντος (Νοέμβριος  2011),
    «Έρευνα για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»