Δράσεις για το περιβάλλον

Η Comergon εφαρμόζει τις εξής δράσεις για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος και την προστασία του οικοσυστήματος:

  1. Συστήματα ανακύκλωσης χαρτιού, μπαταριών, ηλεκτρικών συσκευών – λαμπτήρων, αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, μελανοδοχείων και ορθολογική Διαχείριση των Απορριμμάτων για ανακύκλωση με μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, συνεργαζόμενη με: ΑΦΗΣ, Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, Reisswolf, Vodafone, Polyeco
  2. Συνεργάζεται με ΜΚΟ, σε θέματα Προστασίας και Αποκατάστασης του Περιβάλλοντος και των Κλιματικών Αλλαγών, όπως: o Αρκτούρος για την Προστασία Άγριας Φύσης και ο Αρχέλων για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας
  3. Προωθεί και ενημερώνει για τα «Ασφαλιστικά Προγράμματα» Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2004/35/ΕΚ, για την ασφάλιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος
  4. Στηρίζει την ελληνική Βιοποικιλότητα με την συμμετοχή μας στις ενέργειες προστασίας του σπάνιου φυτού που φύεται αποκλειστικά στην Ακρόπολη της «Micromeria Acropolitana»
  5.    
  6. Εξοικονομεί Ηλεκτρική Ενέργεια από την αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων φωτισμού με λαμπτήρες πυρακτώσεως
  7.    
  8. Προβαίνει σε βαθμιαία αντικατάσταση των εταιρικών αυτοκινήτων με υβριδικά και προωθεί συστάσεις για τη σωστή συντήρηση των αυτοκινήτων για μειωμένη ρύπανση και εξοικονόμηση μετακινήσεων
  9. Υποστηρίζει την πρωτοβουλία του ΟΗΕ «Seal the Deal», όπως υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης της Κοπεγχάγης για το κλίμα, και συμμετείχε στην πρωτοβουλία του WWF «ΩΡΑ της ΓΗΣ» ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή