ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ
2013
Αφιέρωμα για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες: Η Άποψη ενός Διαμεσολαβούντα Μεσίτη Ασφαλίσεων Γιώργος Ζαφειρίου
2012
Άρθρο: Η ΕΚΕ στο χώρο της ασφάλισης. Εξασφαλίζοντας … Εμπιστοσύνη Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: Η συναντίληψη στο ρόλο του Μεσίτη Ασφαλίσεων Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: Ώρα Ευθύνης «Ενεργών» Μεσιτών Ασφαλίσεων Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: Διαφάνεια και Καινοτομία: Διακύβευμα Επιτυχίας Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: Ασφάλιση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων Γιάννης Πλεξίδας
2011
Συνέντευξη Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: Φάρμακο, Μια ανοχύρωτη βιομηχανία Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: Επιχειρηματική Ηθική Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: Προστιθέμενη αξία ο συμβουλευτικός ρόλος του Μεσίτη Ασφαλίσεων για την βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα Γιώργος Ζαφειρίου
Συνέντευξη: Επιχειρηματική Ηθική Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: Το Συνταξιοδοτικό πρόβλημα Δημήτρης Ζαφειρίου
Παρουσίαση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Comergon Γιώργος Ζαφειρίου
2010
Συνέντευξη: Πρωταρχική Μέριμνα η Μελέτη του Επιχειρηματικού Κινδύνου Γιώργος Ζαφειρίου
Παρουσίαση Comergon SA
Άρθρο: Η Διαφάνεια «αντίδοτο» στην ενεργή αδράνεια
Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: Η Διαφάνεια στο έργο του Μεσίτη.
Συστατικό επιβίωσης ή πρόσθετος μπελάς;
Γιώργος Ζαφειρίου
Συνέντευξη: Πολιτεία, Εταιρείες & Διαμεσολαβούντες απαξίωσαν το θεσμό Δημήτρης Ζαφειρίου
Άρθρο: Το Συνταξιοδοτικό πρόβλημα Δημήτρης Ζαφειρίου
Συνέντευξη: Η Ασφαλιστική Αγορά και οι Μεσίτες στην Ελλάδα Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: Η Δράση της Comergon Δημήτρης Ζαφειρίου
Άρθρο: Η Εφοδιαστική Αλυσίδα προ άγνωστων κινδύνων Δημήτρης Ζαφειρίου
Άρθρο: Πρωτόγνωροι κίνδυνοι για την Εφοδιαστική Αλυσίδα Δημήτρης Ζαφειρίου
Συνέντευξη: Ο ρόλος του Μεσίτη στην ασφάλιση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: Η Απώλεια των Κερδών ένεκα Επέλευσης κάποιου Κινδύνου Δημήτρης Ζαφειρίου
2009
Τα Logistics και οι Ασφαλιστές Γιώργος Ζαφειρίου
Η Ασφάλιση Ευθύνης από την Περιβαλλοντολογική Μόλυνση μιας Επιχείρησης Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: Η σημασία της Σωστής Επιλογής Ασφαλιστικής Εταιρείας Δημήτρης Ζαφειρίου
Ώρα Ευθύνης και Δράσης για τους Μεσίτες, τις Ασφαλιστικές Εταιρείες και τους Φορείς Δημήτρης Ζαφειρίου
Άρθρο: Οι προϋποθέσεις σωστής ασφάλισης – γρήγορης αποζημίωσης. 
Η σημασία του After Sales Service.
Δημήτρης Ζαφειρίου
Άρθρο: Η Σωστή Ασφάλιση v.s. Γρήγορη Αποζημίωση και το After Sales Service Δημήτρης Ζαφειρίου
Η Σύμβαση Αποθήκευσης & Διανομής των Ψυχρών 3PL Δημήτρης Ζαφειρίου
Συνέντευξη: «Ο επίκαιρος ρόλος του Μεσίτη Ασφαλίσεων» Γιώργος Ζαφειρίου
Συνέντευξη: «Ο επίκαιρος ρόλος του Μεσίτη Ασφαλίσεων» Γιώργος Ζαφειρίου
2008
Συνέντευξη: «Αγωνία για την διασφάλιση του Budget» Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: Η μείωση των ασφαλίστρων … χωρίς μείωση της Ασφαλιστικής Κάλυψης Δημήτρης Ζαφειρίου
Άρθρο: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Περιβάλλον – Πρόκληση για τον Έλληνα Μεσίτη Ασφαλίσεων» Δημήτρης Ζαφειρίου
Συνέντευξη: «Ασφαλίσεις Παραγωγών & Εκδηλώσεων – Πρωτοποριακές λύσεις & Ολοκληρωμένες Προτάσεις» Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο : Προαπαιτούμενη η ασφάλιση για την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: Υψηλή Απόδοση = Ολοκληρωμένη Ασφάλιση για την Εφοδιαστική Αλυσίδα Δημήτρης Ζαφειρίου
Άρθρο: «Η Ασφάλιση των Επιχειρηματικών Κινδύνων και
το Risk Management»
Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: «Το Risk Management αποτελεί ασπίδα προστασίας στην ασφάλιση των επιχειρηματικών κινδύνων» Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: «Μύθοι & Πραγματικότητα στην ασφάλιση των Μεταφορών
και των Logistics»
Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: Χάρτης Κινδύνων που διέπουν τις Βιομηχανίες Ψύχους Δημήτρης Ζαφειρίου
Άρθρο: «Μύθοι και πραγματικότητα στην ασφάλιση των κινδύνων
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: Μύθοι & Πραγματικότητα στην ασφάλιση κινδύνων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Γιώργος Ζαφειρίου
Συνέντευξη: «Μείζον θέμα η ασφαλιστική κάλυψη των εμπορευμάτων» Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: «Οι Αποζημιώσεις διαμορφώνουν σχέση αγάπης και οργής» Δημήτρης Ζαφειρίου
Συνέντευξη: «Η Παγκοσμιοποιημένη Επιχειρηματική Δράση αποτελεί πρόκληση για τον Έλληνα Διεθνή Μεσίτη Ασφαλίσεων» Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: «Η Παγκοσμιοποιημένη επιχειρηματική δράση αποτελεί πρόκληση για τον Έλληνα Διεθνή Μεσίτη Ασφαλίσεων» Γιώργος Ζαφειρίου
2007
Άρθρο: «Risk Management: Κομβικός ρόλος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα» Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: ΄Πρώτα Διαχειριστής κινδύνων και μετά Μεσίτης Ασφαλίσεων – Σύμβουλος» Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο:  «Η Διαχείριση Επικίνδυνων Φορτίων και οι Προϋποθέσεις ασφάλισης τους» Δημήτρης Ζαφειρίου
Άρθρο: «Στόχος του νέου μοντέλου εργασίας του Μεσίτη,
το σταθερό εγγυημένο και μακροχρόνιο όφελος του ασφαλιζόμενου»
Γιώργος Ζαφειρίου
Συνέντευξη: «Η καλύτερη λύση για την ασφάλιση εμπορευμάτων σε αποθήκη» Γιώργος Ζαφειρίου
Συνέντευξη: «Επανάσταση στις ασφαλίσεις εταιρειών Logistics» Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: «Η Διανομή αποτελεί ισχυρό κρίκο στη δουλειά του Logistician» Δημήτρης Ζαφειρίου
Άρθρο: «Η Επαγγελματική ευθύνη του αποθηκευτή, ιδανική λύση ασφάλισης εμπορευμάτων» Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: «Αποθέτες – Αποθηκευτές … σημειώσατε 1» Δημήτρης Ζαφειρίου
Άρθρο: «Πως θα ασφαλιστούμε ολοκληρωμένα με τους οικονομικότερους όρους» Δημήτρης Ζαφειρίου
Άρθρο: «Ασφάλιση σημαίνει απόδοση για την Εφοδιαστική Αλυσίδα» Γιώργος Ζαφειρίου
Συνέντευξη: «Εγγύηση για τα Logistics η ασφαλιστική κάλυψη» Γιώργος Ζαφειρίου
2006
Άρθρο: «Πολυδαίδαλη η ασφάλιση των Μεταφορών και των Logistics» Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: «Ασφαλίσεις μεταφορικού χώρου, η εξειδίκευση της Comergon» Γιώργος Ζαφειρίου
Συνέντευξη: «Ασφάλιση Μεταφορών» Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: «Η δυναμική ανάπτυξη των Logistics περνά μέσα από τις ασφάλειες» Δημήτρης Ζαφειρίου
Άρθρο: «Η δυναμική ασφάλιση των Logistics περνά μέσα από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες» Δημήτρης Ζαφειρίου
Άρθρο: «Επιτυχημένη επιχείρηση είναι η σωστά ασφαλισμένη επιχείρηση» Δημήτρης Ζαφειρίου
2005 & Πιο Παλιά
Άρθρο: «Τα Logistics απαιτούν έξυπνες ασφάλειες» Δημήτρης Ζαφειρίου
Άρθρο: «Η Διαχείριση των Ζημιών» Γιώργος Ζαφειρίου
Άρθρο: «Τα μυστικά της ασφάλισης των Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων» Δημήτρης Ζαφειρίου
Άρθρο: «Μεταφορική Αλυσίδα και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις» Δημήτρης Ζαφειρίου
Άρθρο: «Τέλος η εσωστρέφεια» Δημήτρης Ζαφειρίου

ΠΑΝΩ