Φορολογική εκπροσώπηση

Η Comergon, λειτουργεί ως Φορολογικός Εκπρόσωπος αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίες ασφαλίζουν κινδύνους στον ελληνικό χώρο, από την χώρα-έδρα τους, χωρίς να έχουν εγκατάσταση στην χώρα μας σύμφωνα με τον Νόμο περί Ελεύθερης Παροχής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών χωρών της Ε.Ε και της Ε.Ο.Χ σε άλλη χώρα.

Οι εταιρείες που εκπροσωπεί η Comergon είναι οι Gan Eurocourtage Iard, Uniqa και η Fiscal Reps που αντιπροσωπεύει πολλές ασφαλιστικές εταιρείες.

alt alt alt