τα υποκαταστήματα σε Κύπρο / Αίγυπτο

Η Comergon αποτελεί έναν αμιγώς ελληνικό όμιλο με πολυεθνική παρουσία στην Κύπρο με την Comergon Holding Ventures Ltd και την Αίγυπτο με την Comergon Egypt Risk Managers Insurance Brokers.

Comergon Egypt Risk Managers Insurance Brokers / εταιρικό έντυπο