Μέλη

Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Ελληνικό Δίκτυο για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
ΣΕΣΑΕ Σύνδεσμος Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών

Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών Μητρώο Συμβούλων Εξαγωγών Ελληνική Εταιρεία Logistics United Nation Global Compact

Global Compact Network Hellas Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς

     
Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος