Τομείς Ασφάλισης

Ενδεικτικά οι τομείς ασφάλισης για τους οποίους παρέχονται ολοκληρωμένες καλύψεις αφορούν τους κάτωθι τομείς:

Εμπορικούς & Βιομηχανικούς Κινδύνους Επιχειρήσεων

 • Περιουσίας για όλα τα φυσικά φαινόμενα / Απώλειες εισοδήματος επιχείρησης
 • Οικονομικών Απωλειών / Μεταφοράς Χρημάτων, Ληστείες Χρηματοκιβωτίων, Πιστώσεων / Εγγυήσεων, Κλοπή
 • Κατά παντός κινδύνου Τεχνικών έργων
 • Ομαδικές ασφαλίσεις προσωπικού
 • Μεταφοράς εμπορευμάτων / Stock through put
 • Εργοδοτική, Επαγγελματική ευθύνη
 • Αεροπλάνα / Ελικόπτερα
 • Στόλοι αυτοκινήτων
 • Ευθύνες Περιβάλλοντος / Μόλυνσης
 • Βίαια γεγονότα / κλοπή, απεργίες, τρομοκρατικές/ παράνομες ενέργειες
 • Ευθύνες Παραγωγής ταινιών & Εκδηλώσεων

Προσωπικοί Κίνδυνοι

 • Ζωής, Υγείας, Σύνταξης, Φόρων Κληρονομιάς, Ταξιδιών, Λύτρων Απαγωγής, Προστασίας Εισοδήματος Από Ανικανότητα
 • Αστική Ευθύνη σε τρίτους, Νομική Προστασία
 • Σπιτιών, Αυτοκινήτων, Σκαφών Αναψυχής, Ελικοπτέρων, Συλλογών, Κοσμημάτων, Έργων Τέχνης, οικιακών Ζώων