Πολυεθνικοί Όμιλοι με δραστηριότητα στην Ελλάδα

Για τους πολυεθνικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μπορούμε να συντονίζουμε τα Ελληνικά τους συμβόλαια, να διαχειριζόμαστε τις αποζημιώσεις τους και να αποτελούμε συνδετικό κρίκο με το broker που «έστησε» το παγκόσμιο συμβόλαιο.